Vụ Khảo sát, Thiết kế XD – Bộ Xây dựng đã nhận được câu hỏi: “Một công trình xây dựng khoan khảo sát...

Vụ Khảo sát, Thiết kế XD – Bộ Xây dựng đã nhận được câu hỏi: “Một công trình xây dựng khoan khảo sát thiết kế sâu 20.0m. Khi thiết kế móng công trình xây dựng dùng phương pháp nội suy để thiết kế cọc bê tông dài 37.5 m trên nền đất đó, như vậy đúng hay sai?”. Sau khi nghiên cứu, Vụ Khảo sát, Thiết kế XD có ý kiến như sau:

Theo tiêu chuẩn xây dựng TCXD 205:1998 “Móng cọc – Tiêu chuẩn thiết kế”, trong giai đoạn khảo sát kỹ thuật:

  • Độ sâu thăm dò khi thiết kế cọc ma sát không nhỏ hơn một trong các giá trị sau: 06m phía dưới mũi cọc và 10 lần đường kính phía dưới mũi cọc.
  • Độ sâu thăm dò khi thiết kế cọc chống vào đá không nhỏ hơn một trong các giá trị sau: 06m trong đá và 3 lần đường kính trong đá.

Theo nội dung câu hỏi của bạn thì công trình của bạn dự kiến sử dụng cọc ma sát, vì vậy nếu chiều sâu thăm dò 20m thì cần tăng thêm cho phù hợp với chiều sâu cọc dự kiến 37,5m.

Vụ Khảo sát, Thiết kế XD

Bài viết liên quan

There are no comments yet