Cọc bê tông CP40 là FRP, một loại bê tông cột trụ composit, hoặc cọc chịu được độ khoẻ của vật liệu xây...

Cọc bê tông CP40 là FRP, một loại bê tông cột trụ composit, hoặc cọc chịu được độ khoẻ của vật liệu xây dựng truyền thống như metal, gỗ hoặc bê tông – thiếu sự chia sẻ tổn thất với các nhân tố mài mòn trong các vị trí môi trường.

CP 40 là hình tròn, nằm dọc, các vật liệu cấu trúc để sử dụng cho mài mòn môi trường bên ngoài. Khoẻ, chịu mài mòn cọc biển từ 8″ đến 24″ đường kính bên ngoài và rộng hơn là cần thiết trong cơ sở hạ tầng. Khoẻ, chịu mài mòn và cột trụ cỡ khoảng 2″ đến 4″ cần để ứng dụng trong các đường cao tốc dưới mặt nước với các điều kiện gỉ, mục nát hoặc gặm mòn dần các vật liệu xây dựng truyền thống.

Kỹ thuật

CP40 tồn tại ba dạng thành phần, đó là một ống chất dẻo gia cố sợi thủy tinh rỗng FRP, một lõi bê tông, và lớp phủ ngoài môi trường trung tính bền. Lõi và ống đó góp phần tăng sức mạnh nén và sức căng tương ứng cho yếu tố cấu trúc. Trước đây, lõi được trải ra trong các ống, sự liên kết thích đáng là sự sản xuất cho hai vật liệu để hoạt động trong kiểu đa hợp. Nói ngắn gọn, lõi ngăn ngừa sự đè nén của các ống, và ống bảo vệ lõi từ các yếu tố mài mòn trong môi trường. Lớp phủ ngoài bền như một sự thừa là vật để chống đỡ của FRP chống lại các tia cực tím.
CP 40 có thể chế tạo, có cán và kết nối sử dụng thiết bị tiêu chuẩn công nghiệp, các công cụ, phần cứng và các kỹ thuật.
Các lợi ích

CP 40 yêu cầu độ khoẻ của các vật liệu truyền thống, nhưng phục vụ dài hơn trong các điều kiện thô ráp như môi trường biển. Những thuận lợi của CP 40 hơn các ống vật liệu truyền thống gỗ, bê tông, thép, nhôm bao gồm:

Không thể mục nát, gỉ hoặc ăn mòn
Không lệ thuộc vào máy khoan biển và thiệt hại tàu thuỷ
Các ống đồng dạng sẵn có cho bất kỳ độ dài nào và bất kỳ số lượng nào
Dễ dàng cầm tay và điều khiển
Không thấy được điện từ
Không phải bảo dưỡng
Màu sắc sẵn có
Mở rộng ra phục vụ cuộc sống
Nhiều thiết kế đáng tin cậy

Độ tin cậy

Mục đích R & D năm 1997 là dự trữ cần thiết và thương mại hoá sơ bộ bắt đầu với một trọng tâm trong biểu hiện loại công trình. Rất nhiều cấu trúc mặt nước đã được xây dựng sử dụng với CP 40. Qua sự thành công của việc lắp đặt này, Lancaster đã chứng minh rằng đường kính rộng của sản phẩm CP 40 là sự cấu trúc nguyên vẹn đủ để đáp ứng cả ống chắn cho các cột chính… Sự áp dụng mới – các công trình cụ thể và sự phát triển ngay cả ống đường kính bề ngoài.

Sự hạn chế

Các công trình xây dựng không giống như các vật liệu mới. Mặc dù CP 40 chào hàng với nhiều thuận lợi hơn các vật liệu ống truyền thống, nó thường xuyên mang lại tiền lãi giá cả ban đầu. Sự thu được là thường xuyên không trên nền tảng chu kỳ giá trị.
Bất kỳ vật liệu mới đạt được một vị trí thị trường rộng lớn, nó là cuối cùng bao gồm những hướng dẫn tiêu chuẩn cụ thể và danh sách các sản phẩm phê chuẩn. Năm 1995, Lanscaster bắt đầu một chiến dịch để khắc phục hạn chế này bởi sự hiện diện CP 40 đến các tổ chức chủ yếu và các hãng mua bán. Hạn cột trụ đa hợp đã theo lý thuyết bởi hàng tá những hãng khác nhau, Federal Highway Administration, Federal Aviation Administration, United States Navy, U.S. Army Corps of Engineers, State Departments of Transportation và rất nhiều các hãng lớn khác sử dụng như các cảng.

Yêu cầu tồn tại ở Mỹ và nước ngoài của số lượng lớn các cột trụ và các ống CP 40 đã sử dụng với nhiều cấu trúc riêng rẽ và các dự án cơ sở hạ tầng. Các cấu kiện trải ra rộng trong sự tạo thành trong nó một hạn chế để thương mại hoá giữ đúng kích thước thực sự. May thay, trước khi CP 40 có thể tốt làm từ sẵn có qua sản xuất địa điểm gần hơn các vùng trung tâm, tất cả chúng yêu cầu để vượt qua được hạn chế này là đặc trưng của sự cân nhắc quốc gia, hoặc sự cân nhắc của đội, với các kênh tồn tại tới thị trường nền tảng trong vật liệu xây dựng.

Bài viết liên quan

There are no comments yet